‘தீரன் அதிகாரம் ஒன்று’ படத்தின் டீசர் வெளியீடு:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *