துப்புக் கொடுத்தால் பத்து லட்சம் :

கன்னட பத்திரிகையாளர் கவுரி லங்கேஸ், கொலை குறித்து துப்புக் கொடுப்பவருக்கு ரூ.10,00,000 சன்மானமாகத் தரப்படும் எனக் கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி  அறிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *